Om Likviditetförstärkning

Om du som företagare behöver förbättra ekonomin i företaget kan du ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. De nya reglerna börja gälla från den 7 april 2020, men du kan ansöka i efterhand från den 1 januari 2020. Det innebär att om du redan har betalat in skatt på ditt skattekonto för januari till mars kan du få pengarna tillbaka från Skatteverket.

Verktyget lämnar även en uppskattning om vilka associerade kostnader som kan uppstå vid beviljad ansökan.