Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny

Betalningar, finansiering och lån

Tips till dig som företagare som behöver förbättra ekonomin. Det finns flera möjligheter – bland annat genom att både slippa amortera under en period eller större möjligheter att ta lån.

Fler möjligheter att låna

 • Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi

  Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

  Utökade låne- och garantimöjligheter

 • Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)

  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

  Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)

Fler förslag på stöd

 • Ändring av redan inbetald preliminärskatt

  Som företagare har du möjligheten att ändra skatten som du redan har betalat in till hos Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt på grund av Corona.

  Ändring av redan inbetal preliminärskatt

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

  För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

  Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

  För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher.

  Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

 • Regelverk runt periodiseringsfonder

  Regeringen har också ett förslag på gång gällande att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder.

  Regelverk runt periodiseringsfonder

 • Vilanderegler för egenföretagare

  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

  Vilanderegler för egenföretagare