Hoppa till textinnehållet

RestFX

Bolag som köper eller säljer varor och tjänster i lokala valutor behöver hantera växlingar, valutarisker och rapportering löpande i sin verksamhet. Med våra tjänster automatiserar vi valutaflödet.

RestFX Market Order

RestFX Market Order är en API-tjänst som integrerar mot ditt affärssystem och automatiserar hela eller delar av ditt valutaflöde.

Varför RestFX Market Order?

  • Automatiserade valutaaffärer via ditt affärssystem
  • Automatisk återrapportering av valutaaffärer
  • Effektiv hanteringen av växlingar och valutarisker
  • Minskar den operationella risken
  • Tjänsten är kostnadsfri

RestFX Indicative Rates

RestFX Indicative Rates är en API-tjänst där Swedbank automatiskt tillhandahåller uppdaterade valutakurser.

Varför RestFX Indicative Rates?

  • Hämtar indikativa valutakurser i realtid
  • Automatisk prissättning i utländsk valuta
  • Effektiviserar värderingar i den löpande bokföringen
  • Minskar den operationella risken
  • Tjänsten är kostnadsfri