Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:

Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsblankett, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter:

Fullmakt ideel förening