Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Offentlig sektor

Samhället utvecklas genom såväl enskilda personers som det offentligas initiativ. Vi vill vara en bro mellan det privata näringslivet och de offentliga institutionerna. Leverera lösningar och starta samarbeten som är till nytta för din kommun och hela samhället.

Woman standing with digital tablet in office

Bankaffärer för offentlig sektor – en positiv kraft i samhället

Finansiering

Bättre bostäder, fungerande infrastruktur. Vård, omsorg och skolor. Listan kan göras lång över investeringsbehoven i Sveriges kommuner. Samtidigt är den ekonomiska situationen tuff. Med våra smarta och behovsanpassade finansieringslösningar skapar du rätt förutsättningar för bättre offentliga affärer.

Placeringar

Tillfälliga överskott eller långsiktig förvaltning av pensionsmedel? I offentlig sektor finns kapital som måste växa – på kort som på lång sikt. Vi har ett komplett urval av placeringsalternativ och fonder, många med särskild etik- och miljöinriktning.

Betalningar

Lönsamt, effektivt och tryggt. Det finns mycket att tjäna (både tid och pengar) på att se över kommunens betalningsflöden. Med våra tjänster blir kommunens hantering av in- och utgående betalningar enklare, och arbetet med reskontran och bokföring mindre.

Digitala tjänster

Nya lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder (och deras kunder) skapar framåtanda och bidrar till tillväxt. BankID är en digital tjänst som ger kommuner och landsting möjlighet att förenkla och förbättra kommunikationen med kommuninvånarna – både privatpersoner och företag.