Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet

Sparbanksstiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse.

Stiftelse Projektstöd 2022 (SEK) Specifika områden för samhällsengagemang Mer info
Sparbanksstiftelsen Alfa
VD: Anna Swalander
7 000 000 Folkbildning inom Ung ekonomi och Digital ekonomi. Entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal samhällsutveckling inom näringsliv, kultur och resurshushållning. Idrott i samverkan med RF-SISU.   sparbanksstiftelsenalfa.se
Sparbanksstiftelsen Dalarna
ordf: Kjell Grundström
2 450 000
Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.
sparbanksstiftelsendalarna.se
Sparbanksstiftelsen Första
VT: Berit Lindenger
123 000
Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm. sparbanksstiftelsenforsta.se
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
VT: Sören Bäckström
1 338 500
Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 55 %, idrott 15%, kultur 18%, utbildning 12% sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Sparbanksstiftelsen Kronan
VT: Lars Ekman
7 427 202
Ung Ekonomi, Digital ekonomi, Ung Företagsamhet, lokal pott, Kronanlån, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank, stipendier högskola/universitet, Vi tillsammans sparbanksstiftelsenkronan.se
Sparbanksstiftelsen Norrbotten
VT: Ingrid Söderberg
500 000
Ung företagsamhet - gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Stipendium. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott. sparbanksstiftelsennorrbotten.se
Sparbanksstiftelsen Norrland
VD: Frida Anundsson
1 802 000
Konstnärsstipendium, Stipendier till ungdomar inom skididrott och Unga Ideella Krafter; Ung Företagsamhet; Ung ekonomi; Lokala potter till Swedbanks lokalkontor; Stipendier till forskare; Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. Bidrag till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse sparbanksstiftelsennorrland.se
Sparbanksstiftelsen Nya
VD: Peter Almroth
3 298 699
Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten. sparbanksstiftelsennya.se
Sparbanksstiftelsen Skåne
VD: Sanne Mårtensson
4 500 000
Hållbara samhällsinvesteringar regionalt och lokalt inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning. Ung Ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom kultur och till idrottsledare. sparbanksstiftelsensskane.se
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
VT: Sara Åhnstrand
3 525 000
Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan mm sparbanksstiftelsensoderhamn.se
Sparbanksstiftelsen Upland
VT: Anders Eriksson
630 000 UF, Framtidskoll, entreprenörskap  och familjedagar vid Swedbankskontor. Lokala bidrag idrott och kultur sparbanksstiftelsenupland.se
Sparbanksstiftelsen Väst
VT: Kestin Thunholm
805 331 Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier. sparbanksstiftelsenvast.se