Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Axel Lundblad, verkställande direktör 1902
Axel Lundblad, verkställande
direktör 1902

Tidaholms Sparbanks historik


Tidaholms Sparbank bildades 23 juli 1902 och började sin egentliga verksamhet i januari 1903 i en liten lokal med öppethållande en dag i veckan. Samtidigt som industrin och affärsverksamheten fick fast mark i Tidaholm blev det nödvändigt med en bank. Kring de båda industrierna Vulcan och Tidaholms Bruk växte en rad småindustrier upp. Hantverkare, köpmän och egnahemsbyggare var i stort behov av lån och många av dem vände sig till den nystartade Sparbanken när de skulle bygga ut sin verksamhet.


DISP. WENNBERG VÄCKTE IDÉN.
Den som kom på idén till en Sparbank i Tidaholm var den inflytesrika disponenten Carl Wennberg på Tidaholms Bruk. De båda industrierna Vulcan med sina tändstickor och bruket med Tidaholmskärror och Tidaholmsbilar växte snabbt och samhället drogs med i expansionen.

Till verkställande direktör vid konstituerande sammanträde 1902 valdes Axel Lundblad. Första tiden var banken inrymd i ett av Axel Lundblad disponerat rum på Norra Kungsvägen 5. I juni 1903 flyttade Sparbanken in i lokaler vid Gamla Torget.


NYA BANKLOKALER
I början av 1941 växte planerna på en större banklokal. Vid huvudmanna sammanträdet år 1942 informerade styrelsen om inköp av en tomt vid centralplatsen för uppförande av banklokal. Efter en tid av planering påbörjades byggnationen år 1950. De nya lokalerna stod färdiga år 1951. Förutom att sparbanken fick sina tidsenliga lokaler inrymde huset fem lägenheter. Byggkostnaden uppgick till 375.000 kronor.


LOKALSTYRELSE UTSES I BRANDSTORP
Den 30 september år 1975 tillsattes för första gången en lokalstyrelse för Brandstorpsområdet. Invigningen av nytt filialkontor i Brandstorp ägde rum den 1 juli år 1976. Ingrid Carlstein anställdes som föreståndare.


GYNNSAM UTVECKLING - FASTIGHETSFÖRVÄRV
Sparbanken har haft en gynnsam utveckling och för att inte bromsa den positiva trenden började man 1966 planera för nya lokaler. Under år 1968 fick sparbanken möjlighet att ta över lokaler vid Gamla Torget från Tidaholms Slakteri och Handels AB. Denna fastighet, Hermod 8, ansågs mycket väl kunna byggas om till Sparbankhus. Under 1969 gjordes affären upp till en kostnad av 1,7 miljoner kronor.


OMBYGGNAD - HERMOD 8.
Förberedelserna för en ombyggnad startade omgående. Invigningen av nya Sparbankshuset ägde rum 25 maj 1971. En absolut nyhet var att man i banklokalen installerat tre TV-kameror i bevakningssynpunkt. Banken hade vid detta tillfälle 12 anställda.


KÖP AV GRANNFASTIGHETEN - HERMOD 9
Den 25 januari 1984 godkände huvudmännen köp av den så kallade Winbladska fastigheten för 490.000 kronor. Under år 1985 tillsattes en kommitté för att utreda lokalbehovet i en framtida om- och tillbyggnad. Efter planering och beslut skedde byggstarten den 1 september 1986. Det ny- och ombyggda Sparbankshuset var färdigt i slutet av år 1987. Den 4 december förrättade styrelsens ordförande Rune Åström assisterad av barn från daghemmet Syrsan invigningen.


FÖRVÄRV FÖRENINGSBANKENS KONTOR I TIDAHOLM
Efter bildandet av Föreningssparbanken AB erbjöds de Fristående Sparbankerna att förvärva Föreningsbankens lokalkontor på sina respektive orter. I Tidaholm träffades avtal om köp och övertagande av Föreningsbankens kontorsrörelse i Tidaholm. Det formella övertagandet skedde den 1 april 1998.

FÖRVÄRV AV SWEDBANKS KONTOR I MULLSJÖ

Den 1 juni 2009 förvärvade Tidaholms Sparbank Swedbanks kontor i Mullsjö.

Stäng Skriv ut