Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Utbud av börshandlade produkter

Utbudet av börshandlade produkter är kvalitetssäkrat utifrån både myndighetskrav och våra egna krav. Vi erbjuder inte kvällshandel på NDX, order som ligger i marknaden kommer att dras tillbaka kl 17.30 eller 13.00 på halvdagar.

Emittent
Strukturerade produkter  Certifikat/Korg Warrant ETF
Swedbank X X  
Baltics Horizon Fund       X
Blackrock 1)       X
Commerzbank   X X  
Danske Bank X*       
DB X-trackers       X
DNB Asset Management       X
Handelsbanken X*  X X  
Morgan Stanley (Avanza)   X X  
Nordea (Nordnet) X*  X X  
SBAB X*       
SEB X*  X X  
SEB SPOTR       X
Seligson & Co Fund Management Co Plc      
XACT Kapitalförvaltning       X
XBT Provider   X  

Vanliga frågor och svar

  • En ETF är börsnoterad och handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, Kundcenter eller internetbanken. För att kunna handla med ETF:er behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken.

  • Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder.

  • Avkastningen beror på utvecklingen av det index eller underliggande tillgång som fonden följer. Om ETF:en har hävstång eller inte påverkar också avkastningen.

  • Du kan endast köpa de placeringar som ingår i vårt erbjudande. Swedbank utvärderar löpande leverantörerna för att erbjuda en bra mix och brett utbud.

  • Om du har placeringar som inte finns med i Swedbanks nya erbjudande så går dessa att sälja på vanligt sätt. Placeringen visas på innehavssidan i Värdepapperstjänsten i apparna och i internetbanken.