Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Mini Future Vete Long

Mini Future Long passar dig som tror på stigande pris på råvaran vete. Du behöver vara en aktiv och erfaren investerare och villig att ta risk.

Mini Future Long

Stiger priset på vete ökar värdet på Mini Future Long mer än underliggande tillgång eftersom produkten har en hävstång på värdeutvecklingen. Placeringen ger möjlighet till bättre avkastning än marknadsuppgången på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång. Faller priset på underliggande tillgång riskerar du som investerare att förlora hela eller delar av din investering. Detta eftersom produkten har en hävstång som förstärker nedgången likväl som den förstärker uppgången i underliggande marknad.

 

Läs mer i Produktblad, Frågor och svar, Slutliga villkor, Prospekt respektive Faktablad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Aktuella Mini Future Long

Mini Future Long

Kurslista

Slutliga villkor

Mini Future Long Vete  MINI L VETE SWE 01 Slutliga villkor
Mini Future Long OMX MINI L OMX SWE 01 Slutliga villkor