Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Prislista för Värdepapperstjänst Aktiv

Depåavgift 500 kr/halvår

Sverige

 

Aktier

 

Stockholmsbörsen & First North

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

NGM och Nordic MTF

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Spotlight Stock Market fd Aktietorget

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Externa listan

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Teckningsrätter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 22 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 22 kr

Certifikat, Warranter och Räntebevis

 

Räntebevis

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Certifikat

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Certifikat emitterade av Swedbank

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 19 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Warranter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Strukturerade produkter

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Strukturerade produkter
Mobil- och internetbank minimicourtage Strukturerade produkter
Via rådgivare rörligt courtage Strukturerade produkter
Via rådgivare minimicourtage Strukturerade produkter

Premieobligationer

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage Prospekt
Via rådgivare rörligt courtage Prospekt
Via rådgivare minimicourtage Prospekt

Obligationer SOX och NDX

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Blankning, aktielån

Enligt överenskommelse, men ej inom ISK

Optioner och terminer

 

Aktieoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Vid lösen  0,50%, min 150kr

Indexoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen  3,50 kr/kontrakt

Aktieterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,25%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position.
Vid lösen 0,02%. Max 6 000 kr per position.

Indexterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage 25 kr/kontrakt
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen 3,50 kr/kontrakt

Utländska värdepapper 

 

Finland, Norge, Danmark

 

Aktier

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Baltikum

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06%
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

USA

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,15%
Mobil- och internetbank minimicourtage 149 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50% + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr

Övriga utländska aktier

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50% + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr
Valutaväxling Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.

Administration

 
Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor   
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr

Värdepappersflytt  

 
Flytt från Swedbank (svenska) 60 kr per värdepapper
Flytt från Swedbank (utländska) Kontakta oss för prisuppgift
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. (Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.) 699 kr

Tilläggstjänster

 

Självuppdaterande realtidskurser

 

Privatpersoner

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar

Företag

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)  

Bevakningar

 

Avslut

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

TriggerStopLoss

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Marknadskurser

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Analyser

 
Pushnotis 0 kr