Med Värdepapperstjänst Bas kan du göra affärer via internetbanken, appen, telefon eller ditt bankkontor. Handlar du online är ditt courtage riktigt lågt.
Fördelarna med tjänsten är många:

 • Du lägger dina order på tider som passar dig
 • Avräkningsnotor lagras i internetbanken
 • Du får full överblick över ditt värdepappersinnehav
 • Historik visas över transaktioner ett år tillbaka
 • Du får nordiska kurser och nyheter i realtid samt utländska index, räntor och valutor med 15 minuters fördröjning
 • Du får tillgång till deklarationsstöd för de affärer du genomfört
 • Du får tillgång till Trigger/Stop Loss-funktionalitet
 • Du har möjlighet att bevaka börskurser via notiser, och e-post
 • Ingen fast kostnad
 • Du kan själv ansluta dig till tjänsten i internetbanken eller i appen för privatpersoner
 • Courtagegarantin innebär att du kan lägga order via telefonbanken till samma låga courtage om tjänsten inte är tillgänglig beroende på tekniska problem hos banken


Du som ännu inte anslutit dig till internetbanken gör dina affärer via telefon eller ett bankkontor. Varje årsskifte får du skriftliga rapporter som visar ditt innehav.

Du kan även abonnera på extratjänster i form av självuppdaterande realtidskurser.

Övrig information

Sparbanker kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information.