I princip kan man säga att det finns samma varianter av värdepapperstjänster utanför ISK som inom ISK, det vill säga:

  • Värdepapperstjänst BAS ISK
  • Värdepapperstjänst Personlig Mäklare ISK

Generellt gäller samma villkor för Vp-tjänsten oavsett om den är inom ISK eller inte.

Värdepapperstjänst BAS i ISK

  • Vid bolagshändelser (emissioner och dylikt) skickar vi ett brev till dig. Om du inte svarar försöker banken i normalfallet sälja rätterna, förutsatt att det är möjligt.
  • Vid nyemissioner kan du svara via Teckna-knapp i internetbanken.
  • Dina värdepapper är registrerade på en depå i banken (vilket innebär att värdepapperen är förvaltarregistrerade). Så om du vill delta på årsstämmor eller omröstningar måste aktierna omregistreras. Detta kan du enkelt göra själv via Internetbanken eller genom att kontakta banken så hjälper vi dig. Därefter ska du anmäla ditt deltagande vid stämman till bolaget.