Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Personlig mäklare ISK

Depåavgift Enligt överenskommelse


Sverige

Aktier

Stockholm börsen & First North

Mobil- och internetbank rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage
Enligt överenskommelse


NGM och Nordic MTF

Mobil- och internetbank rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage
Enligt överenskommelse


Spotlight Stock Market fd Aktietorget

Mobil- och internetbank rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage
Enligt överenskommelse


Externa listan

Mobil- och internetbank rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage
Enligt överenskommelse


Teckningsrätter

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse


Certifikat, Warranter och Räntebevis

Räntebevis

Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Certifikat

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse


Warranter

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse

 

Strukturerade produkter

Noterade på börs/marknadsplats

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage
Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse


Teckna i nyemission

Mobil- och internetbank rörligt courtage Strukturerade produkter
Mobil- och internetbank minimicourtage Strukturerade produkter
Via rådgivare rörligt courtage Strukturerade produkter
Via rådgivare minimicourtage Strukturerade produkter

Premieobligationer

Noterade på börs/marknadsplats

Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse


Teckna i nyemission

Mobil- och internetbank rörligt courtage Prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage Prospekt
Via rådgivare rörligt courtage Prospekt
Via rådgivare minimicourtage
Prospekt


Obligationer SOX och NDX

Noterade på börs/marknadsplats

Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
 

Blankning, aktielån

Enligt överenskommelse, men ej inom ISK


Optioner och terminer

Aktieoptioner

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Optionslösen Enligt överenskommelse
Clearingavgift Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse


Indexoptioner

Mobil- och internetbank rörligt courtage
Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift index Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse


Aktieterminer

Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift Enligt överenskommelse
Vid lösen  


Indexterminer

Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift index Enligt överenskommelse
Vid lösen  


Utländska värdepapper

Finland, Norge, Danmark

Aktier

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse

Baltikum

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse

USA

Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse

Övriga utländska aktier

Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse


ValutaväxlingVäxling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.

Administration

Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor  
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr


Värdepappersflytt

Flytt från Swedbank (svenska) 60 kr per värdepapper
Flytt från Swedbank (utländska) Kontakta oss för prisuppgift
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. 699 kr
(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.)  


Tilläggstjänster

Självuppdaterande realtidskurser

Privatpersoner

Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar


Företag

Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)    


Bevakningar

Avslut

Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr


TriggerStopLoss

Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr


Marknadskurser

Pushnotis 0 kr
e-post
0 kr


Analyser

Pushnotis
0 kr