Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Evli

Evli är en bank som är specialiserad på placering. Kärnan i affärsverksamheten består av kapitalförvaltnings- och investerartjänster samt rådgivnings- och företagstjänster. Evlis fondverksamhet baserar sig på kvantitativ forskningsinformation och utnyttjar evidensbaserade placeringsmetoder.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Evli Corporate Bond B SEK

  • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag och banker. Normalt investeras 75% i obligationer med högre kreditbetyg (Investment Grade) och 25% i obligationer med lägre kreditbetyg (High Yield). Fonden är ett alternativ för långsiktiga placeringar (>tre år) för den som vill ha aktiv ränteförvaltning för att därigenom försöka uppnå en högre avkastning än vad traditionella räntefonder kan erbjuda idag. Fonden har en lång historik och haft en mycket bra utveckling relativt jämförbara fonder på såväl kort som lång sikt.

Evli Corporate Bond B SEK på Fondtorget

Evli European High Yield B SEK

  • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
  • Hållbarhetsmetod; Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag och banker. Fonden är inriktad på företagsobligationer med lägre kreditbetyg (High Yield) och investerar främst i företagsobligationer utfärdade i euro. Fonden är ett alternativ för långsiktiga placeringar (>tre år) för den som vill ha aktiv ränteförvaltning för att därigenom försöka uppnå en högre avkastning än vad traditionella räntefonder kan erbjuda idag. Fonden har en lång historik och haft en mycket bra utveckling relativt jämförbara fonder på såväl kort som lång sikt.

Evli European High Yield B SEK på Fondtorget