• Få förtur och erbjudanden när HSB säljer nyproducerade bostäder.
  • Få förtur till hyreslägenheter som HSB-föreningar förmedlar.
  • Lägg upp stående överföringar och spara regelbundet.

Självklart kan du också göra engångsinsättningar på ditt HSB Bosparkonto.

Så fungerar HSB Bosparkonto

För att få öppna ett HSB Bosparkonto måste du vara medlem i HSB. När du har öppnat kontot och börjar sätta in pengar börjar du samtidigt att samla poäng i HSBs bosparkö. Varje sparad 100 kronor ger en poäng i bosparkön. Du kan maximalt få fem poäng per månad, motsvarande ett sparande om 500 kronor/månad eller 6 000 kr per år som ger 60 poäng. Sparande utöver detta belopp kallas överskottssparande. Du kan sätta in valfritt belopp och ta ut pengar utan uppsägning men du kan förlora bosparpoäng. Gör du uttag från ditt HSB Bosparkonto dras det automatiskt från eventuellt överskottssparande. Om du inte har något överskottssparande förlorar du en bosparpoäng för varje påbörjad 100 kronor du tar ut. Räntan på kontot räknas från första kronan du sparar.

HSB Bosparkonto till barn/ungdom

Du kan även öppna ett HSB Bosparkonto till ditt barn eller barnbarn eller annan omyndig person som är medlem i HSB. Bekräftelse och avtal skickas då till barnets förmyndares folkbokföringsadress. Om inget annat avtalats kan endast förmyndarna gemensamt ta ut pengar från kontot. Om förmyndarna har olika adresser skickas handlingarna till båda adresserna.

Information om den statliga insättningsgarantin

HSB Bosparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Ränta

Räntan på ett HSB Bosparkonto är för närvarande 0,05%.