Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om incitament

525x115_Tidan

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som ges till eller av tredje part och som har samband med de värdepapperstjänster som Sparbanken och/eller Swedbank AB utför åt dig. Den här informationen lämnas därför gemensamt av såväl Sparbanken som Swedbank.

Aktiemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av köp eller försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, omvända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieindexoptioner, aktieindexterminer och warranter. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Det förekommer också att ersättningen uppgår till ett belopp som endast motsvarar en del av courtaget. Du som kund betalar inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Sparbanken kan, i förekommande fall, ge provision till extern portföljförvaltare som lämnat en kundorder till Sparbanken för vidarebefordran till Swedbank, inte heller i det fallet betalar du som kund något extra.
Aktieaffärer i samband med nyemission
Sparbanken får ersättning av Swedbank i samband med emissionserbjudanden. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Fondandelar

Fonder som förvaltas av Swedbank Robur
Sparbanken får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar max 75 % av nettoförvaltningsavgiften för den förmedlade fonden. För Swedbank Robur Fonder inom ramen för premiepension får Sparbanken ersättning med ett belopp som motsvarar 50 % av nettoförvaltningsavgiften. Du som kund betalar endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Fonder som förvaltas av externt fondbolag
Sparbanken får också ersättning av Swedbank för förmedling av fonder från externa fondbolag. Ersätt-ning utgår med en provision beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften som vanligtvis är 50 % men kan avvika ner till 35 % beroende på vilken fond som avses. I vissa fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp samt på prestationsbaserade belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Individuellt pensionssparande i fonder
Sparbanken får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Den ersättningen som Sparbanken får är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och andra fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.


Strukturerade produkter

Strukturerade produkter utgivna av Swedbank
Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmed-ling av de strukturerade produkter som Swedbank emitterar. Vid produkter där löptiden inte är bestämd på förhand bestäms Sparbankens ersättning utifrån en för produkten förväntad löptid. Ersättningen till Sparbanken ingår i det arrangörsarvode som anges i Slutliga villkor för produkten och betalas i samband med teckning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Strukturerade produkter utgivna av Garantum Fondkommission AB
Sparbanken får ersättning av Garantum Fondkommission AB för förmedling av de strukturerade produkter som Garantum emitterar.
Ersättningen till Sparbanken ingår i det arrangörsarvode som anges i villkoren för produkten och betalas i samband med teckning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Premieobligationer

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Swedbank får i sin tur provision av Riksgäldskontoret som utfärdar premieobligationerna.

Räntemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för köp eller försäljning av obligationer, statsskuldväxlar, certifikat, ränteoptioner, ränteswappar, utställda caps och floors samt Forward Rate Agreements (FRA). Provisionen kan variera beroende på vilket värdepapper du köper eller säljer. Den kan uppgå till ett belopp som motsvarar det courtage som du betalat och som framgår av avräkningsnotan. Det kan också uppgå till ett belopp som motsvarar en viss räntemarginal. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Mer information
Önskar du ytterligare information kan du vända dig till Sparbankens funktion för regelefterlevnad (Compliance Officer).

Ladda ner pdf-filen med information om incitament

Information om Tidaholm Sparbank vid investerings-rådgivning

Stäng Skriv ut