Utöver längtan efter livskvalitet och ett skönare klimat, ser många en placeringsform i en fast tillgång i en annan valuta. Vill man lånefinansiera sin investering är det fördelaktigt med lån med säkerhet i den aktuella fastigheten. Det uppstår heller ingen valutarisk mellan lån och tillgång då lånet utbetalas i euro. Via Tidaholms Sparbank får du automatiskt en legal kontroll av fastigheten vilket tryggar framtida försäljning. Det kan även finnas skattemässiga fördelar, bland annat gällande arvs- och förmögenhetsskatt, genom att belåning reducerar underlaget för beskattning.