För att få omställningsstöd beviljat för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma period 2019. 

Stödet ges, precis som tidigare, som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. 

Regeringen arbetar för att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 mars 2021 men precis som tidigare omställningsstöd behöver förlängningen först godkännas av EU-kommissionen.

Anstånd med skatteinbetalningar, likviditetsstödet via skattekontot, tidigareläggs från den 1 mars 2021 till den 8 februari 2021.

Mer information

Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs (regeringen.se)

Information om coronastöd för företagare