Tillväxtbolag har ofta stora finanseringsbehov och ibland är inte lån den lämpligaste finansieringsformen. Att använda olika finansieringskällor kan vara ett bra sätt för dessa företag att såväl stärka sin kreditprofil – som att mogna som bolag.

Genom samarbetet med Pepins kommer Swedbanks onoterade företagskunder kunna erbjudas möjligheten att, tillsammans med sin rådgivare i banken, presentera sitt case för Pepins och diskutera förutsättningarna för en emission på Pepins plattform. Genom en sådan emission får bolaget tillgång till Pepins 70,000 investerare.

 

Mer information

Swedbank inleder strategiskt samarbete med Pepins (pressmeddelande, pdf)

Så fungerar kapitalanskaffning via Pepins