Den pågående coronapandemin har satt ljuset på betydelsen av en trygg livsmedelsförsörjning i orostider och vilka effekterna annars kan bli. Globalt har protektionism och livsmedelslager varit i fokus och världsmarknadspriserna har som en konsekvens av detta hållits uppe. Samtidigt har de svenska konsumenterna på grund av restriktioner ändrat sitt beteende, från restaurangbesök till att äta hemma. Detta har lett till ökade inköp av svenska råvaror i livsmedelsbutikerna, vilket i sin tur har bidragit till bidragit till att bibehålla lönsamheten på samma nivå som året innan. Prognosen för det kommande året är att lönsamheten förbättras. Det visar Lantbruksbarometern från Swedbank, Sparbankerna samt Ludvig & Co.

Lantbruksbarometern 2021