Vi har gradvis blivit stärkta i tilltron till vårt grundscenario gällande den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer att påverka de finansiella marknaderna. Förutsättningar för segment där konjunkturen varit som svagast förbättras samtidigt som marknaden hanterar en förändrad och differentierad vy på räntesänkningar.

-     Sammantaget innebär detta att vi fortsätter på inslagen väg, men med en högre övertygelse där de större negativa överraskningarna verkar utebli ökar vi övervikten i aktier, neutraliserar den tidigare undervikten i krediter och finansierar detta genom en undervikt i räntor, säger Mattias Isakson, chefsstrateg, Swedbank.

Vi ser konjunkturutvecklingen som det tydligast stödet för optimism, samtidigt som den utgör den största risken för bakslag.

-     Detta har vi kommunicerat tidigare men vi har stärkts i denna uppfattning. Den amerikanska och ledande ekonomin fortsätter att visa upp styrketecken och vi ser gröna skott i Europa. Viktiga indikatorer såsom inköpschefsindex pekar åt rätt håll, säger Mattias Isakson.

Läs mer om Investeringsstrategi (Swedbank Aktiellt) 

Utblick - högre aktievikt i Investeringsstrategi (Swedbank TV)

 

/Swedbank Strategi & Aktier