Vilka fonder blir nya fonder?
Det är våra Ethica aktiefonder som uppdateras och får nya namn. 

  • Ethica Global får namnet Transition Global
  •  Ethica Global MEGA får namnet Transition Global MEGA
  • Ethica Sverige får namnet Transition Sweden
  • Ethica Sverige MEGA får namnet Transition Sweden MEGA

När sker förändringarna?
Förändringarna sker den 1 oktober 2019.

Varför gör vi förändringarna?
Ethica-fonderna var några av de första på fondmarknaden där förvaltningen tog hänsyn till vad man faktiskt investerade i. Då handlade det mycket om vad man inte skulle investera i på grund av den etiska aspekten. Roburs hållbarhetsarbete har kommit långt sedan dess och fonderna behöver större möjligheter att hitta de bolag som faktiskt gör skillnad. Med det menar vi bolag vars produkter och tjänster inte bara är i enlighet med våra exkluderingar men som vi också tror bidrar i omställningen till ett mer hållbar samhälle. 

Vad skiljer Transition-familjen från Ethica?
Skillnaden är att förvaltningen av Transition-fonderna inte bara kommer välja utifrån bolag som redan har ett högt hållbarhetsarbete i sin verksamhet utan kommer även sätta sig in i vad bolagens produkter och tjänster faktiskt tillför i omställningen till ett hållbart samhälle. Fonderna kan investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling. Fokus kommer således att ligga på att välja in bolag vars verksamhet ligger i linje med en hållbar utveckling snarare än vad som är etiskt eller inte att investera i. Transition kommer att ha samma höga krav vad gäller exkluderingar som görs i investeringsprocessen. Fonderna kommer inte att investera i bolag med associeringar till kränkning av normer för mänskliga rättigheter samt bolag som är verksamma inom vapen, krigsmaterial, alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen och uranbrytning. 

Varför byter fonden namn?
Vi byter namn på fonderna för att bättre beskriva deras inriktning. Det nya namnet syftar på att fonderna främst investerar i bolag som, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. 

Behöver jag göra något på grund av fondförändingarna?Du behöver inte göra något för att få den nya fonden. Förändingarna sker automatiskt den 1 oktober och eventuella månadsöverföringar ställs automatiskt om till respektive Transition-fond.

Var hittar jag mer information om förändringarna?
Det finns mer information om förändringarna i kundbrevet. Vill du veta mer om fonderna finner du förvaltarintervjuer och annan intressant läsning på Swedbanks hemsida och i Aktiellt som kommer att publiceras närmre den 1 oktober.