Vad är egentligen företagskultur? Jag fick lära mig när jag var på kurs härom veckan att det är något ”som sitter i väggarna” I Tidaholms Sparbank har personalen arbetat fram tre värdeord som ska symbolisera vårt sätt att driva vår verksamhet. Dessa är tillgänglig, personlig och engagerad. Nästan omgående efter att jag tillträtt bokade jag möte med var och en av personalen där vi pratade igenom vad som är vår företagskultur och hur vi efterlever våra värdeord. Detta är en ständigt levande fråga i vår organisation och något vi kommer fortsätta jobba med löpande.

Under hela våren jobbade vi på med planerna kring ombyggnaden av banklokalen i Tidaholm. Senast en riktig renovering gjordes var 1987, så behov fanns verkligen. I april fattade styrelsen beslut om att ombyggnaden skulle genomföras och i vecka 34 drog själva bygget igång. Som lokal bank har vi varit noga med att vi så långt det är möjligt jobba med lokala entreprenörer. Det är Allt i Bygge som har totalentreprenaden och deras uppdrag har dessutom varit att plocka in lokala underentreprenörer. Som lokal bank är det viktigt att ge tillbaka till lokalsamhället! Att genomföra en total ombyggnad i kombination med att hålla verksamheten igång kräver mycket planering och en organisation som är flexibel och hjälpsam. Jag är lyckligt lottad för på Tidaholms Sparbank är personalen både hjälpsamma och flexibla! Bygget kommer hålla på i 12-15 månader och när vi är klara kommer all kundmötande personal sitta på plan 1 och administrativ personal på plan 2. Hela banklokalen kommer ha genomgått en omfattande renovering och vi står väl rustade för att möta de krav som ställs på vår verksamhet år 2024 och framåt.

Ja, sen var det här med fortsatt tillväxt. Den tilltagande mängden av regelverk för oss banker har dragit med sig en hel del kostnader i form av nya funktioner som måste anställas och tjänster som köps in. Detta är nödvändigt för att vi ska finnas kvar som bank. För att täcka dessa ökande kostnader krävs att vi som bank fortsätter växa och får större volymer att fördela kostnaderna på. Med en marknadsandel i Tidaholm och Mullsjö på ca 70% är inte tillväxtmöjligheterna oändliga i våra ”hemkommuner”. Just tillväxtmöjligheten var en fråga som diskuterades flitigt i bankens styrelse. Efter mycket funderande och räknande tog styrelsen det historiska beslutet att öppna ytterligare ett bankkontor i Hjo. Detta är ett jättespännande projekt att ta tag i! Vi har tecknat hyresavtal med företaget Wennergrens i Hjo. De äger fastigheter i Hjo, Tibro och Karlsborg och har de senaste åren varit med om att sex banker sagt upp sina hyresavtal och avvecklat. Att få vara med om att en bank etablerar sig och öppnar har de tyckt varit fantastiskt roligt. Även här kommer lokalerna att genomgå en omfattande renovering innan vi kan inviga lokalerna. Detta beräknas ske under februari 2024.

Snart har jag varit VD för Tidaholms Sparbank ett helt år och det har varit fantastiskt roligt så här långt. Att det har varit full fart på affärerna i kombination med ombyggnation och planering för kontorsöppning har gjort att tiden fullkomligen rusat fram. Vi har anställt nio nya medarbetare så vi känner att vi står väl rustade inför framtiden. Antalet kunder har fram till september månads utgång ökat med 450 och uppgår till 24.630, vilket är helt fantastiskt. För att kunna ta hand om kunderna på det sätt vi önskar krävs det att vi är väl bemannade. Vi tror på det personliga mötet med kunden. Resultatet av årets SKI-mätning avseende kundnöjdhet visar att kunderna tycker samma – Sparbankerna har de nöjdaste kunderna i Sverige på både privat- och företagssidan. Något som kunderna uttrycker är just möjlighet till det personliga mötet, korta beslutsvägar och att vinsterna som banken gör stannar i bygden.

Allt detta är inte en kvinnas verk… Jag har en fantastiskt härlig personal som ställer upp på det mesta. De lever verkligen upp till våra värdeord tillgänglig, personlig och engagerad!

Tack för att du tog dig tid att läsa och tack för att du är kund i Tidaholms Sparbank!