Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet

Administration

Maritha Stäveryd

VD

0502-185 04

Lena Wennerholm

Compliance officer

0502-185 06

Sara Molin-Renström

Ställföreträdande VD och Administrativ chef

0502-185 29

Emelie Engström

Handläggare

0502-185 13

Annie Gustavsson

Handläggare

0502-185 20

Annika Carlqvist

Ekonomiansvarig

0502-185 25

Maria Persson

Ekonomiassistent

0502-185 35

Ulla-Britt Lidberg

Ekonomiassistent

0502-185 26

Elin Jungergård

Kreditgranskare

0502-185 39

Pia Andersson

Kredigranskare

0502-185 66

Hanna Hjelm

Ledningsstöd

0502-185 21