Huvudmännen representerar insättarna och skall övervaka bankens förvaltning av spararnas medel.

Tidaholms Sparbanks årliga stämma äger rum i mars eller april och där samlas de valda huvudmännen. De är 32 kvinnor och män från verksamhetsområdet som har till uppgift att övervaka sparbankens förvaltning och bland annat välja dess styrelse.

Hälften av de 32 huvudmännen väljs av kommunfullmäktige. De återstående 16 utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare. Här följer en förteckning över sparbankens huvudmän. De kommer från bygdens alla delar och det finns många olika yrkeskategorier representerade.