Hoppa till textinnehållet

Klagomål och reklamation

Mullsjo-sjo-2

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster.

En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har
en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på
en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt.


Du ska då skriva till:

Tidaholms Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 23
522 21 Tidaholm

 

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

 

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174
101 23 STOCKHOLM

 

Som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

 

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

 

Allmänna Reklamationsnämnden prövar inte sådana livsförsäkringsärenden där prövningen avser medicinska bedömningar. Sådana ärenden kan dock i vissa fall prövas av Personförsäkringsnämnden, som har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av nämnden. Ansökan om prövning i nämnden görs på en särskild blankett som översänds direkt till nämnden. Blanketten kan du rekvirera hos Swedbank Försäkring eller direkt hos:

 

Personförsäkringsnämnden
TFS Nämndkansliet
Box 24067
104 50 Stockholm
Telefon 02 00 - 22 58 00

 

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon 02 00-22 58 00

 

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats

 

Avser ditt ärende försäkring kan du vända dig till:

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 02 00 - 22 58 00

 

Konsumenternas försäkringsbyrå

 

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i
hushållsekonomiska och juridiska frågor.