Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet

Testa ditt projekt

Om du kan svara ja på samtliga frågor nedan kan du gå vidare och fylla i projektbeskrivningen. 

Är verksamheten bred och når ut till många?

Ja Nej

Ges möjlighet till riktigt bra exponering av Sparbankens varumärke?

Ja Nej

Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når t.ex. ungdomar, föräldrar, medlemmar, publik?

Ja Nej

Ingår konkreta affärer, t.ex. föreningens bankaffärer, i förslaget?

Ja Nej
  • Om du svarat ja på samtliga frågor - gå vidare till projektbeskrivningen. 
  • Om du svarat nej på någon enstaka fråga bör du fundera igenom projektet ytterligare.
  • Om du svarat nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt samarbetspartner för sponsring.

 

Ansök om sponsring digitalt

Ansök om sponsring via ansökningsblankett utskrift