Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet

Sparbankens ledningsgrupp

Sparbankens ledningsgrupp är ett samrådande organ till sparbankens VD. Ledningsgruppen arbetar med de övergripande frågorna som rör sparbankens verksamhet.

Maritha Stäveryd

VD

maritha.staveryd@tidaholms-sparbank.se

0502-185 04

Sara Molin-Renström

Ställföreträdande VD och Administrativ chef

sara.molin-renstrom@tidaholms-sparbank.se

0502-185 29

Annika Carlqvist

Ekonomiansvarig

annika.carlqvist@tidaholms-sparbank.se

0502-185 25

Gunilla Karlsson

Privatmarknadschef

gunilla.karlsson@tidaholms-sparbank.se

0502-185 12

Mats Johansson

Företagsmarknadschef

mats.johansson@tidaholms-sparbank.se

0502-185 62

Marie Oscarsson

Kontorschef Mullsjö

marie.oscarsson@tidaholms-sparbank.se

0392-376 03