Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

P27 NPP är ett bankgemensamt initiativ som handlar om att skapa en ny infrastruktur för snabbare och enklare betalningar i Norden. Det betyder att P27 NPP kommer att ersätta Bankgirot och att vissa tjänster och produkter kommer att förändras framöver, jämfört med hur dessa fungerar idag. Alla förändringar kommer att genomföras stegvis. 

Vad är det som kommer att förändras? 

  • En viktig förändring med P27 är att det kommer införas en ny standard och ett nytt filformat för betalningar via fil i Sverige. Vi kommer gå från de lokala filformaten LB, KI och Bg Max till den globala standarden ISO20022XML.
  • En annan viktig förändring som vi vill lyfta fram är att all filkommunikation kommer att gå via bankerna.
  • I samband med att vi går över till den nya standarden för filbetalningar kommer de befintliga tjänsterna från Bankgirot för Lön, Leverantörsbetalningar och Bankgiro inbetalningar att successivt ersättas med nya lösningar. Just nu arbetar vi med att anpassa våra system och tjänster för en säker och smidig övergång till den nya infrastrukturen.

Vad innebär den här förändringen för mig?

Hur ser tidplanen ut för bytet till ISO20022?

Swedbank och sparbankerna har inte satt något sista datum för när vi slutar att ta emot befintliga lokala format än. Du kan därför fortsätta att skicka och ta emot betalningar på samma sätt som du gör idag fram till dess att vi informerar dig om något annat.

Om ditt ekonomisystem redan har stöd för ISO20022XML, är det inget som hindrar att du går över och hanterar dina betalningar och tar emot betalningsinformation enligt den nya standarden direkt. 

Aktuellt

Frågor och funderingar om P27 från en av våra kunder

Vill du lyssna på vad en av våra kunder har för tankar och funderingar om P27 och de kommande förändringarna på betalningsmarknaden? Bas Thijssen, finans controller, från Skövde Kommun, delar med sig av kommunens funderingar och passar samtidigt på att ställa några frågor till Åsa Gibson Lundmark, specialist P27 Swedbank. 

Film - Skövde Kommun om P27 - mars 2022

Vad händer med Autogiro? 

I den framtida betalningsinfrastrukturen planeras det för att finnas tjänster för automatiska betalningar som motsvarar liknande funktioner som vi har via Autogiro och e-faktura idag. Tillsammans med de andra bankerna arbetar vi aktivt med planeringen för transformationen av dessa tjänster och mer information kommer så snart det finns en framtagen transformationsplan. 

Vår e-faktura tjänst kommer att finnas kvar tillsvidare. Autogiro kommer finnas kvar till dess att nya tjänster finns på plats.