Räntesats innevarande villkorsperiod/Nominell ränta

Den räntesats som visar vad du ska betala i ränta för ditt lån. Oftast är det årlig nominell ränta som anges.

Effektiv ränta

Visar lånets totala kostnad (uttryckt som en årsränta), inklusive alla avgifter, som uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Den effektiva räntan påverkas också av hur många gånger per år du gör räntebetalningar. Månadsvisa betalningar ger en något högre effektiv ränta än kvartalsvisa betalningar.

Ränteberäkningsmetod

Det finns olika metoder för att beräkna ränta. Beroende på vilken ränteberäkningsmetod, eller räntedagsbas, som används så kan räntekostnaden för två lån med samma nominella ränta variera något. Det framgår av villkorsbilagan i dina lånehandlingar vilken metod som tillämpas. Här beskrivs kortfattat den ränteberäkningsmetod Swedbank Hypotek använder.

 

360/360 innebär att ett år anses ha 360 dagar och varje månad 30 dagar. Det betyder att du betalar samma belopp i ränta varje månad så länge räntesatsen är densamma.

Exempel: för ett lån på 1 miljon kr med 2,25 procent ränta betalar du 22 500 kr i ränta för ett helt år. Kostnaden per månad blir cirka 1 875 kr.

Denna metod används för bolån i Swedbank Hypotek för samtliga bindningstider.

Avtalad ränteavvikelse

Om det finns ett tilläggsavtal om ränteavvikelse syns där den avtalade procentsats som den nominella räntan ska minskas med, samt hur länge avvikelsen gäller.