Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Med ett testamente kan du ändra på arvsordningen och se till att pengar och andra tillgångar hamnar där du själv önskar. Ditt barn har dock alltid rätt att kräva sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Dessutom har din make rätt till sin giftorätt.

Om du har ett testamente sedan tidigare är det bra att se över det och skriva ett nytt om något behöver ändras. Både lagen och din familjesituation kan ju ha ändrats sedan du skrev det föregående testamentet. Ett exempel är att många testamenten har upprättats enbart i syfte att sänka arvsskatten, t ex bestämmelser om att viss person ska erhålla ett belopp motsvarande det arvsskattefria grundavdraget. I och med att arvsskatten har slopats kan det finnas anledning att se över sådana testamenten.

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer. Det är viktigt att detta görs på rätt sätt - annars kan det bli ogiltigt eller få andra konsekvenser än du tänkt dig. Därför bör du ta hjälp av en jurist.

Det är vanligt att föräldrar önskar att det som barnet ärver ska vara dess enskilda egendom i äktenskap. Detta innebär att barnet inte behöver dela sitt arv med en make om det skulle bli skilsmässa. Sådant villkor ska anges i ett testamente. Det är även möjligt att i testamentet ange att barnet har rätt att i framtiden själv återinföra giftorätten.

Ett testamente behövs inte minst om du lever i en ny familjekonstellation där det finns mina barn, dina barn och kanske gemensamma barn. Vem ska egentligen ha vad när ni båda är borta? Med ett testamente underlättar ni arbetet för era arvingar, samtidigt som ni minskar risken för konflikter.

Tänk på att det kan finnas fler villkor som du kan behöva skriva in i testamentet. Varje situation är unik. Ta gärna professionell hjälp.