Inte som att vara gift

Sambor:

  • Ärver inte varandra.
  • Är inte underhållsskyldiga gentemot varandra.
  • Är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar.
  • Har rätt att begära bodelning enbart av gemensam bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk.

När är man sambo?

Sambo kan definieras olika i olika regelsystem. I familjerätten är man sambo när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och inte är gift.

Om du är sambo bör du även tänka på:

Äganderätt

Som sambor är ni två ekonomiskt självständiga individer som var och en äger det ni köper eller får på annat sätt. Därför har det betydelse hur ni delar på utgifterna under tiden ni bor ihop. Köp gärna värdefulla saker gemensamt. Se till att ni båda står med på kvittot. Spara kvitton eller andra bevis på vad ni har betalat tillsammans eller var för sig. Skriv gärna en lista som ni båda undertecknar på vad var och en hade med sig i form av bohag in i boet. Då riskerar ni inte att dessa saker blandas samman med sådant bohag som ni köper under samboförhållandet, eftersom de sakerna ska ingå i bodelningen.

Bodelning

Bostad och bohag som inköpts för att användas gemensamt kan delas genom bodelning om ni flyttar isär, oavsett vem som betalat. Det räcker med att en av samborna begär att bodelning ska ske. Övriga tillgångar, till exempel bil, båt, fondsparande och så vidare, behåller den som står som ägare till det.

Samboavtal

Vill ni inte att reglerna om bodelning ska gälla, t ex om bara en av er har betalat bostaden kan ni avtala bort dessa i ett samboavtal. Gör det före köpet. Om den som inte betalat inte vill skriva under är det bättre att ni båda köper bostaden och betalar lika mycket.

Testamente

Om din sambo dör får du bara behålla halva bostaden och halva bohaget - förutsatt att ni har skaffat det för att använda det gemensamt. Resten ärver barnen. Finns inga barn ärver sambons föräldrar eller syskon om förälder avlidit.

Ni kan skydda varandra genom att skriva ett testamente. Tänk på att barnen - gemensamma eller den avlidnes - alltid har rätt att begära att få ut sin laglott, vilket är halva arvet.

Läs mer om Testamente