Vilka aktier finns tillgängliga för handel i internet- och mobilbank?

För närvarande finns det cirka 800 olika USA-noterade aktier tillgängliga för handel i värdepapperstjänsten online. Du hittar samtliga i Internetbanken under spara och placera - sök och köp. Under menyn sök och köp klickar du ovanför kurslistan på att filtrera urvalet och visa USA-noterade aktier.

Vad gäller för övriga noterade amerikanska aktier, utöver de cirka 800?

För dessa sker handel på samma sätt som tidigare, det vill säga via telefonbanken, din rådgivare eller bankens aktiebord. Du kan fortfarande se dessa amerikanska värdepapper på din innehavssida i internetbanken och mobilbanken dock inte köpa eller sälja dem.

Vem kan handla?

Alla som har en värdepapperstjänst med depå. Om du har ISK Bas kan du också handla med amerikanska aktier. För företag krävs dock att Limitation on benefits (LOB) är registrerad, detta kan din rådgivare hjälpa till med.

När ska aktierna betalas?

Vanligtvis ska svenska och nordiska aktier betalas två dagar efter att avslutet är genomfört på börsen. Sedan den 5 september 2017, ändrar USA från 3 till 2 likviddagar vilket innebär att antalet likviddagar stämmer överens med de nordiska aktiemarknaderna. Om du till exempel säljer en amerikansk aktie och köper en svensk så kommer likvidbeloppet för den amerikanska aktien in på ditt konto samma dag du ska betala likvidbeloppet för den svenska aktien. I och med denna ändring så slipper du att få minus på kontot och bli debiterad sedvanlig övertrasseringsränta.

När kan man lägga order?

Order kan läggas när som helst under dygnet, men avslut via Swedbanks online erbjudande sker under New York Stock Exchange och NASDAQs ordinarie öppettider (svensk tid):

  • Pre-Market: klockan 10:00 -15:30, Swedbank och sparbankerna deltar inte i Pre-Market handel.
        – Köp- och säljkurser samt ordervolymer kan uppdateras.
  • Ordinarie handelstid, klockan 15:30 - 22:00. Swedbank och sparbankerna deltar under ordinarie handelstid.
  • After-Market: klockan 22:00 - 00:30, Swedbank och sparbankerna deltar inte i After-Market handel.
        – Köp- och säljkurser samt ordervolymer kan uppdateras.

Varför är det fördröjda kurser för amerikanska aktier?

Marknadskurserna som visas i Värdepapperstjänsten är fördröjda kurser (15 minuter). För privatpersoner finns det möjlighet att abonnera på realtidskurser i internetbanken för 15 kronor per 30 dagar. Du anmäler abonnemanget under menyvalet ”Hantera värdepapperstjänst/Extratjänster” i internetbanken.

Måste man ha valuta USD för att kunna handla amerikanska aktier?

Nej, du kan betala dina amerikanska aktier via ditt vanliga likvidkonto i SEK. I internet- och mobilbanken sker valutaväxlingen, för att betala för aktierna, automatiskt i realtid direkt när börsavslutet sker. Om du handlar med amerikanska aktier ofta kan du välja att ha ett valutakonto i USD för att slippa växla valutan vid varje affär, detta gäller för att värdepapperstjänster med depå förutom ISK. För att öppna ett valutakonto kontaktar du telefonbanken eller din rådgivare.

Beskattas utdelningar för amerikanska aktier inom ISK?

För privatpersoner är skatten normalt 15 procent på utdelningar från amerikanska aktier. För företag gäller också 15 procent förutsatt att de har signerat ett speciellt avtal ”Certification of Treaty Benefits” (LOB). Banken måste ha ett sådant avtal registrerat för företaget, för att du som företagskund ska kunna lägga order i internet eller mobilbanken gällande amerikanska aktier. Kontakta din rådgivare för att få hjälp med ett sådant avtal.