Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Mini Future Vete Short

Mini Future Short passar dig som tror på fallande pris på  råvaran vete. Du behöver vara en aktiv, erfaren investerare och villig att ta risk.

Mini Future Short

Faller priset på vete ökar värdet på Mini Future Short med en hävstång på värdeminskningen. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid fallande priser på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång. Stiger priset på underliggande tillgång riskerar du som investerare att förlora hela eller delar av din investering. Detta eftersom produkten har en hävstång som förstärker nedgången i produkten vid uppgång i underliggande marknad likväl som den förstärker uppgången i produkten då marknaden sjunker.

 

Läs mer i Produktblad, Frågor och svar, Slutliga villkor, Prospekt respektive Faktablad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Aktuella Mini Future Short

Mini Future Short

Kurslista

Slutliga villkor

Mini Future Short Vete MINI S VETE SWE 02 Slutliga villkor
Mini Future Short Vete  MINI S VETE SWE  01 Slutliga villkor
Mini Future Short OMX MINI S OMX SWE 01 Slutliga villkor