För att ansluta dig till en värdepapperstjänst tar du kontakt med ditt lokala bankkontor.

Våra Värdepapperstjänster

I alla Värdepapperstjänsterna ingår orderläggning av värdepapper noterade på Large Cap Stockholm, Mid Cap Stockholm, Smal Cap Stockholm, First North, Aktietorget, Nordic Growth Market (NGM) samt för aktiebevis och warranter. Nyteckning samt handel med SPAX.

Du får tillgång till kurser och nyhetsrubriker från nyhetsbyrån SIX i realtid och internationella index, räntor och valutor med 15 min fördröjning.

Du kan också se värdet av hela företagets innehav i realtid, historik över alla transaktioner ett år tillbaka i tiden samt avancerade kursdiagram. En gång i veckan publicerar Swedbank Markets sitt analysbrev Aktienytt.

Du har även möjlighet att bevaka börskurser via e-post samt tillgång till ett analysverktyg för warranter. Du kan också abonnera på en Extratjänst. Detta är självuppdaterande realtidskurser med orderdjup.

Du har också tillgång till stora delar av bankens analyser inne i värdepapperstjänsten.

Våra tjänster har en courtagegaranti som innebär att du kan lägga order via telefonbanken till samma låga courtage om tjänsten inte är tillgänglig beroende på tekniska problem hos banken. Courtagegarantin gäller under börsens öppettider.

Fakta om Värdepapperstjänst Bas

 • Ingen fast kostnad
 • Courtage är 0,09% på köpeskillingen, minimicourtage är 99 kronor


Fakta om Värdepapperstjänst Aktiv

 • Handel med Nordiska aktier
 • Värdepapperstjänst Aktiv är kostnadsfri om summan av ditt courtage uppgår till 625 kronor eller mer per kalenderhalvår, i annat fall är priset 500 kronor per halvår
 • Courtage är 0,06% på köpeskillingen, minimicourtage är 99 kronor
 • Företagets värdepapper är placerade i en depå, vilket bland annat innebär att företaget får information från banken i samband med emissioner och andra bolagshändelser
 • Avräkningsnotorna presenteras elektroniskt i tjänsten
 • I tjänsten ingår ett deklarationsstöd
 • Du kan belåna ditt värdepappersinnehav
 • Du kan köpa, sälja och utfärda optioner
 • Du får kvartalsvis ett skriftligt utskick med innehav och transaktioner

Fakta om Värdepapperstjänst Premium

 • Handel med Nordiska aktier
 • Fast kostnad är 5 000 kr per halvår, vilket avräknas mot erlagt courtage
 • Courtage är 0,03% på köpeskillingen, minimicourtage är 59 kronor
 • Företagets värdepapper är placerade i en depå, vilket bland annat innebär att företaget får information från banken i samband med emissioner och andra bolagshändelser
 • Avräkningsnotorna presenteras elektroniskt i tjänsten
 • I tjänsten ingår ett deklarationsstöd
 • Du kan belåna ditt värdepappersinnehav
 • Du kan köpa, sälja och utfärda optioner
 • Du får kvartalsvis ett skriftligt utskick med innehav och transaktioner

Anslutning

För att ansöka om en Värdepapperstjänst tar du kontakt med ditt lokala bankkontor.