För att byta värdepapperstjänst anmäler du dig först till den nya värdepapperstjänsten via internetbanken. Därefter kontaktar du Kundcenter Privat personlig service 0502-185 00 eller ditt lokala bankkontor för hjälp med flytt av värdepapper. Vi rekommenderar vi dig att först spara dina avräkningsnotor och dina ackumulerade resultat eftersom informationen om de affärer du gjort i din värdepapperstjänst kan förloras vid vissa byteskombinationer.
Under tiden som flytt av värdepapper sker kan du inte sälja dina värdepapper vilket i normalfallet tar två till tre dagar.