I Värdepapperstjänst Aktiv och Värdepapperstjänst Premium kan du handla med optioner. Du kan köpa både köp- och säljoptioner samt sälja ditt innehav. Observera att du endast kan sälja de optioner du innehar. För att få tillgång till optionskurser i Värdepapperstjänst Aktiv / Premium och därmed möjlighet att lägga order ska du vända dig till ditt lokala bankkontor. På kontoret upprättas ett avtal mellan dig och Stockholmsbörsen. Du får också information om vad handel med derivat innebär och har även möjlighet att få svar på dina eventuella frågor om optioner. När avtalet är upprättat har du tillgång till kursinformation för optioner under menyvalet Kurser och nyheter.