Med Värdepapperstjänst Bas kan du göra affärer via internetbanken, appen, telefon eller ditt bankkontor. Handlar du online är ditt courtage riktigt lågt. Fördelarna med tjänsten är många:

  • Du lägger dina order på tider som passar dig
  • Avräkningsnotor lagras i internetbanken
  • Du får full överblick över ditt värdepappersinnehav
  • Historik i form av avräkningsnotor visas 15år tillbaka
  • Du får svenska, finska och danska kurser och nyheter i realtid samt övriga marknader (Norge, USA, Baltikum) och räntor och valutor med 15 minuters fördröjning
  • Du får tillgång till deklarationsstöd för de affärer du genomfört
  • Du får tillgång till Trigger/Stop Loss-funktionalitet
  • Du har möjlighet att bevaka börskurser via notiser, och e-post
  • Du kan som privatperson starta tjänsten i internetbanken eller appen. Företag behöver vända sig till ett bankkontor för att öppna depå pga regleringar

Du som ännu inte anslutit dig till internetbanken gör dina affärer via telefon eller ett bankkontor. Varje årsskifte får du skriftliga rapporter som visar ditt innehav.

Du kan även abonnera på extratjänster i form av självuppdaterande realtidskurser.