Åke Gustafsson- Aktieplaceringar relateras normalt till en riskfri ränteplacering. Om räntan höjs stiger avkastningskravet på aktier. På så sätt påverkar räntan prissättningen på aktiemarknaden, säger Åke Gustafsson.

Kompass för konjunkturläget

Konjunkturläget är grunden för ränteutvecklingen. Ränteläget signalerar var vi befinner oss i en konjunkturcykel. När Riksbanken höjer räntan befinner vi oss normalt i en stigande konjunktur och bolagen redovisar bra vinster. När Riksbankens signalerar att räntehöjningarna är över har vi vanligtvis passerat konjunkturtoppen och lägre vinster på börsen kan förväntas.

Vägvisare för val av bolagstyp eller bransch

Räntan ger också en indikation om vilken typ av bolag eller bransch som det passar att placera i. När räntan är låg är det normalt sett lämpligt att placera i konjunkturkänsliga bolag som skogs- och stålbolag, för att de sannolikt har stigande vinster framför sig. När räntehöjningarna har nått sin topp, är det bättre att investera i räntekänsliga bolag som banker och finansiella institutioner.

Vägvisare för val av region eller land

Konjunkturen visar var i världen du ska placera. Genom att följa konjunkturläget runtom i världen kan du fördela dina placeringar till de regioner och länder som har ett gynnsamt konjunkturläge. Om konjunkturen är bra på många håll i världen finns det anledning att placera i exportberoende bolag, som då har goda tider.