Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

SPAX: Låg risk och goda chanser till avkastning

Eklöv

När vi sparar oroar vi oss ibland över tanken på att förlora delar av det sparade kapitalet. Samtidigt vet vi att ett bankkonto knappt ger någon avkastning. Då kan SPAX vara ett bra alternativ.

Ett bra sparande är en placering som ger möjlighet att följa med på börsernas uppgångar, utan att behöva riskera att förlora pengar vid nedgångar – eller åtminstone begränsa förlusten. Swedbanks kapitalskyddade produkter SPAX erbjuder precis dessa egenskaper och kan därför passa bra för ett långsiktigt sparande.

Vad är SPAX?

SPAX är en kapitalskyddad placering, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Kapitalskyddet innebär att du minst får tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen*. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

SPAX Världen Hållbar

När du sparar i SPAX Världen Hållbar får du följa utvecklingen i 20 globala bolag. Med BAS-alternativet får du ta del av 75 procent av bolagens uppgång och med MAX-alternativet hela 200 procent*. Just nu bjuder vi dessutom på courtageavgiften (ord pris 1,5 procent av placerat belopp). Löptiden är 7 år och minsta teckningsbelopp är 10 000 kronor.

Du har två alternativ att välja mellan:

  1. BAS:

    Placerat belopp är kapitalskyddat. Du får tillbaka minst det belopp du har placerat om du behåller din SPAX under hela löptiden*. Samtidigt har du möjlighet till en avkastning, om marknaden som din placering är knuten till går bra.

  2. MAX:

    Här får du möjlighet till en högre avkastning om marknaden stiger jämfört med BAS, mot att du betalar en viss överkurs. Denna överkurs är inte kapitalskyddad och kan därmed gå förlorad. Tryggheten är att du vet vilket belopp du minst får tillbaka, oavsett hur marknaden går, förutsatt att du behåller placeringen under hela löptiden*.

Teckna din SPAX

Du tecknar SPAX Världen Hållbar – eller någon annan SPAX från Swedbank – via internetbanken eller vår app. Du kan också ringa oss på 0771-60 65 02, alla dagar klockan 8–20. Erbjudandet om att teckna SPAX Världen Hållbar courtagefritt (ordinarie pris 1,5 % av placerat belopp) gäller mellan 23 oktober och 1 december 2017.

Läs mer om SPAX Världen hållbar och vårt övriga SPAX-utbud.

Teckna SPAX BAS eller SPAX MAX via internetbanken

*Du får som lägst nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att emittenten (Swedbank) kan uppfylla sina åtaganden. Deltagandegraden för SPAX Världen Hållbar är indikativ och kan som lägst bli 60 procent för BAS-alternativet respektive 175 procent för MAX-alternativet.

Erbjudandet om 0 kr i courtage gäller vid placering i SPAX Världen Hållbar, teckningsperiod fr.o.m. 20171023 t.o.m. 20171201. Ordinarie courtage är 1,5 %. Placerat belopp kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det kapitalskyddade nominella beloppet om du säljer din SPAX innan löptidens slut. Detta dokument innehåller allmän information om finansiella instrument och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör inte heller individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.