Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
globalamalen.se

Här nedan kan du läsa om bolagen som Access Edge Sweden investerar i och hur de kan hjälpa till att uppfylla en del av de globala målen med fokus på klimat.