Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hållbart sparande för framtiden

Visste du att du kan bidra till hållbarhet genom ditt sparande? Ett sätt är att spara i fonder med särskilda hållbarhetskriterier. Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val.

Äldre man och hans barnbarn står och jobbar i ett växthus

Jämför investeringar och ta hållbara beslut

EU:s handlingsplan för hållbar ekonomi

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi - Sustainable Finance - kommer göra det lättare för dig att spara och investera hållbart. Läs om Sustainable Finance och hållbarhetsmålen i handlingsplanen.

Nya EU-regler för finansmarknaden

Nya regler för finansmarknaden är en viktig del av insatserna att nå EU:s hållbarhets- och klimatmål. Läs mer om regelverken taxonomin, SFDR, MiFID2 och IDD.

Frågor om hållbarhet i rådgivning

Hållbarhet är viktigt när vi ger råd eller information om finansiella produkter. Därför ställer vi frågor om detta i rådgivningen. När vi får koll på vad som är viktigt för dig kan vi guida till produkter som passar just dig.

Vad gör en finansiell produkt hållbar?

Enligt EU:s nya regler kan en finansiell produkt, som en fond, vara hållbar på olika sätt - enligt taxonomin, SFDR och genom att undvika negativa konsekvenser på miljö och social hållbarhet.

Vad är hållbarhet och ESG?

Ett begrepp som används för att förklara hållbarhet är ESG - hänsyn till miljö (E), social hållbarhet (S) och bolagsstyrning (G).

ESG

Steg mot ett mer hållbart sparande

 • Stoppa Greenwashing

  Ett av målen med EU:s regler är att minska risken för greenwashing.

  Greenwashing

 • Fler hållbara fonder

  Efterfrågan och de nya reglerna kommer att ge dig fler hållbara fonder att välja på. Läs om hur vi möter dina krav på hållbarhet i vår hållbarhetsanalys av fonder.

  Hållbarhetsanalys av fonder

 • Sparandet – en chans för dig att påverka

  Du kan med hållbara val låta pengarna jobba för bättre förutsättningar runt vår planet. 

  Din chans att bidra

Mer information

FN:s 17 globala mål

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. De syftar bland annat till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga, trygga samhällen.

Parisavtalet

2016 trädde Parisavtalet - ett globalt klimatavtal - i kraft. Målet är framför allt att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

FN:s klimatrapport

Enligt FN:s klimatrapport kan den globala uppvärmningen begränsas till en hanterbar nivå. Men det krävs åtgärder – nu. Läs mer i FN:s klimatrapport.

Detta gör vi inom hållbarhet

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Du kan bidra genom att göra hållbara val. I vår Fondlista hittar du vårt fondutbud och kan filtrera så att du bara ser fonder med särskilda hållbarhetskriterier.

Vårt hållbarhetsarbete

Som bank har vi en nyckelroll när det gäller att skapa ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle. Därför strävar vi efter att få in hållbarhet i allt vi gör.