Hoppa till textinnehållet

Utförande av order och ställande av pris

Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order samt hur Swedbank agerar som Systematisk internhandlare (SI) när banken ställer pris till kund.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument.

 

Här finner du Sparbankens Riktlinjer för bästa utförande av order samt
Swedbanks Riktlinjer för bästa utförande av order.

Årliga rapporter avseende vidarebefodran av order och utförande av order

Rapporterna nedan innehåller maskininläslig information om de, upp till fem, främsta värdepapperföretag som Sparbanken vidarebefodrat kundorder till, samt information om de upp, till fem, utförandeplatser som Sparbanken främst utfört kundorder på. Till rapporterna finns också en analys av rapporterna.

 

Systematisk Internhandlare

Här finner du Swedbanks affärspolicy, som beskriver hur vi kvoterar priser till kunder, och vilka instrument som vi är Systematisk internhandlare i.