För varje 100 kronor du sparar får du en bosparpoäng. Ditt sparande kan ge max fem poäng per månad, motsvarande 500 kronor. Naturligtvis kan du spara så mycket du vill. Ju mer du sparar desto större insats har du den dag du köper en ny bostad. Det du sparar utöver vad som kan ge maxpoäng kan du dessutom ta ut när du vill utan att du förlorar poäng.

Du kan följa utvecklingen av ditt sparande i bosparportalen på www.hsb.se eller i internetbanken. Är du ansluten till vår telefonbank kan du även ringa dit och ange val 31 för att få uppgift om bosparandet.

Flera sparformer

Det finns tre sparformer för bosparande i HSB:

  • HSB Bosparkonto - grundkontot där du sätter in de pengar du vill bospara. Du kan öppna ett HSB Bosparkonto här i internetbanken.
  • HSB Fasträntekonto- ett konto ditt du kan överföra ditt bosparande, minst 5 000 kronor, för att få en högre ränta på ditt sparande.
  • HSB Fondkonto* - dit du kan överföra bosparpengar för att spara i en eller två etiska fonder hos Swedbank Robur.

Om HSB Fasträntekonto

Läs mer om och öppna HSB Fondkonto