• Du behåller dina bosparpoäng.
  • Välj bindningstid 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 eller 60 månader.
  • Du sätter in ett bestämt belopp, minst 5 000 kronor, och vet exakt hur mycket pengar du har när kontot förfaller.
  • Kontot är spärrat för insättningar och uttag under bindningstiden.

Så fungerar HSB Fasträntekonto

När du har sparat minst 5 000 kronor på ett HSB Bosparkonto kan du öppna ett HSB Fasträntekonto och flytta över ett bestämt belopp på minst 5 000 kronor. Du kan välja att binda beloppet på 3, 6, 18, 24, 36, 48 eller 60 månader och få en garanterad ränta under hela bindningstiden. Räntan, med avdrag för skatt, betalas ut vid löptidens slut, på förfallodagen.

Efter första insättningen kan inga ytterligare insättningar ske på kontot.

Du kan ha flera HSB Fasträntekonton.

30 dagar innan förfallodagen får du ett erbjudande om att förlänga bindningstiden. Om du inte längre vill binda beloppet avslutas kontot och sparbelopp samt ränta överförs till ditt HSB Bosparkonto.

Ränta

Räntan är densamma som bankens ordinarie Fasträntekonto och beror på vilken bindningstid du väljer.

Aktuella räntor

Öppna HSB Fasträntekonto

Du kan öppna HSB Fasträntekonto här i internetbanken.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.