Länkar

Erbjudandehandlingen avseende Amasten Fastighets AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (pdf)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Amasten Fastighets AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (pdf)

Anmälningssedel avseende Amasten Fastighets AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (pdf)