Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Budgivaren erbjuder 22,65 kronor kontant för varje stamaktie i Tobin Properties och 108,50 kronor kontant för varje preferensaktie av serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 26 februari 2018 till och med den 26 mars 2018.

Beräknad utbetalning av vederlag

Omkring den 4 april 2018