Kort om bolaget
Wästbygg, som varit verksamma sedan 1981, har under cirka 10 års tid varit bland de femton största byggbolagen i Sverige. Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med sina kunder. Koncernens verksamhet består av affärsområdena Bostad, Kommersiellt samt Logistik och industri. Det nystartade koncernbolaget Inwita planeras framöver bli ett fjärde affärsområde för ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter. Inom affärsområdet Logistik och industri är bolaget också verksamt i Norge, Danmark och Finland genom Logistic Contractor. Läs mer på www.wastbygg.se.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
Erbjudandepris: Pris fastställs till 96 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 150 och högst 12 000 B-aktier, i jämna poster om 50 B-aktier (de som önskar förvärva fler än 12 000 B-aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.

Viktiga datum
13 oktober 2020: Besked om tilldelning och första dag för handel
15 oktober 2020: Likviddag för allmänheten
Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 15 oktober 2020.

Anmälan för Swedbank och sparbankers kunder
Anmälan om förvärv av B-aktier kan göras den 1 - 9 oktober klockan 17.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din lokala sparbanks telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.


Viktig information
Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade B-aktier.
Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 13 oktober 2020. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas B-aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade B-aktier hanterats av Swedbank kommer betalda B-aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 15 oktober 2020. 

Handel redan den 13 oktober 2020 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 15 oktober 2020 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina B-aktier redan den 13 oktober ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 13 oktober 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade B-aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.
 

Intervju med Wästbyggs vd och koncernchef, Jörgen Andersson, finns här
Läs mer på Aktiellt
Presentation av erbjudandet
Prospekt
Tilläggsprospekt
Pressmeddelande
Anmälningssedel