Innehavare av preferensaktier i Högkullen erbjuds två alternativ. Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder:

  • En (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för varje fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen, alternativt
  • 32,00 SEK kontant per preferensaktie i Högkullen

Innehavare av teckningsoptioner i Högkullen erbjuds tre alternativ. Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder:

  • Tjugoåtta (28) nya stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget för varje befintlig teckningsoption i Högkullen, alternativt
  • Att för tre (3) befintliga teckningsoptioner i Högkullen erhålla en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, alternativt
  • 150,00 SEK kontant per teckningsoption i Högkullen

Accepttid

30 maj–17 augusti 2017

Beräknad utbetalning av vederlag

Vecka 34, 2017.