Beräknad utbetalning av vederlag

Omkring den 18 mars 2020

Länkar

Erbjudandehandling till aktieägare i Solnaberg Property AB (publ) (pdf)
Anmälningssedel Erbjudandet till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) (pdf)
Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property (AB) (publ) (pdf)